Tootegrupid

Privaatsus

Privaatsustingimused

Kehtivad alates 25.05.2018

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Nobiina Tuba veebilehel www.nobiina.ee (edaspidi veebileht).

 

Mõisted

Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, mis võimaldab isikut otse või kaudselt tuvastada.

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tellivad e-poest kaupa, liituvad uudiskirjaga või edastavad Nobiina OÜ-le omalt poolt infot.

 

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on Nobiina OÜ: registrikood 12129644, aadress Nooruse 8, 72212 Türi, Eesti; meiliaadress nobiina@gmail.com.

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Nobiina OÜ  kogub veebilehe kaudu järgmisi kasutaja isikuandmeid kirjeldatud viisidel:

  ●  kasutaja nimi ja e-posti aadress – liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;

  ●  kasutaja nimi, e-posti aadress, kontakttelefon, kauba tarneaadress – e-poest kauba tellimisel;

   ●  kasutaja nimi, e-posti aadress – e-poes konto registreerimisel;

  ●  veebilehe külastatavuse statistika Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil – veebilehe külastamisel.

Nobiina OÜ kasutab isikuandmeid:

  ●   kasutaja eelneval nõusolekul tema e-posti aadressile uudiskirjade saatmiseks uutest toodetest ja kampaaniatest teavitamiseks jm turundusliku sisuga teadete edastamiseks;

  ●   kasutaja päringutele vastamiseks;

  ●   kasutaja poolt e-poes esitatud tellimuste täitmiseks, näiteks kaupade kohaletoimetamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;

  ●   personaliseeritud veebilehe külastamise kogemuse tagamiseks e-poe konto loomisel;

  ●   veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks kasutaja veebilehe külastatavuse statistika abil.

Nobiina OÜ võib volitada kasutaja isikuandmeid töötlema teisi isikuid (edaspidi volitatud töötleja), kelle toote või teenuse abil pakub Nobiina OÜ kasutajale teenuseid. Nobiina OÜ  ja volitatud töötleja vahel on sõlmitud leping, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed hoidma konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse.

Nobiina OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

Volitatud töötlejad pakuvad ka:

  ●   e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi;

  ●   veebilehe arendust ja majutust;

  ●   e-poe tellimuste kohaletoimetamist;

  ●   veebilehe kasutusstatistika analüüsi;

  ●   sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;

  ●   raamatupidamistarkvara kasutamist.

 

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Nobiina OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-posti aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Nobiina OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh e-poe tellimuste täitmiseks.

Kasutajal on õigus:

  ●   taotleda juurdepääsu enda andmetele;

  ●   nõuda isikuandmete parandamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;

  ●   nõuda isikuandmete töötlemise piiramist

  ●   nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus meiliaadressile nobiina1@gmail.com. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kasutaja taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Nobiina OÜ-l on õigus jätta kasutaja taotlus rahuldamata, kui kasutaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Kui kasutaja kuulub Nobiina OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest uudiskirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

Küpsiste kasutamine

Nobiina OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookies) eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Neid kasutatakse laialdaselt selleks, et veebilehed töötaksid ja toimiksid paremini ja tõhusamalt.

Tehnilised küpsised on vajalikud selleks, et kasutaja saaks veebilehel üldse navigeerida ja veebilehe funktsioone kasutada. Analüütilised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Kolmandate osapoolte analüüsiküpsiste eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine. Lisaks analüüsiküpsistele kasutab e-pood piksleid, mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. Autentimise küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi või keel). Reklaamiküpsiseid kasutavad veebilehed kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Sageli lubavad veebilehitsejad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

 

Privaatsustingimuste muutmine

Nobiina OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

 

Kõigi isikuandmete töötlemise ja privaatsustingimustega seotud küsimuste korral saab ühendust võtta meiliaadressil nobiina1@gmail.com.